thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nửa đêm sợ ma ngồi dậy bật đèn
 
... tặng vũ huy quang.
 
... khởi động
tại nghĩ rằng có tâm nhưng
khi nhớ tổ hỏi thì
tìm chẳng thấy đâu
ấy là kể theo giai thoại
 
xưa
... đời nay
em không muốn
tôi cách gì khởi động!
 
nói như vậy ở đây
nói khách quan
chứ đi nhìn sự việc/sự kiện
lúc giữa khuya tâm động
hơi chủ quan một chút thực
 
sức đâu bàn cãi!
[... ở việt nam cả tháng
cả năm có nơi chả thấy điện]
hệ quả này ai cũng biết
“... hễ
kiến tánh thành phật”
 
ấy là nói theo sư/sách
báo
nói theo đài/mạng
ở ta e khẩu nghiệp
... bèn nằm xuống
 
thiêm thiếp / đèn để sáng đêm
thế này nhé! mỗi em kêu rêu.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018