thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trong lúc đợi đến 25 tháng Chín xem tranh Van Gogh | Và ở MoMa ngày 16 tháng Chín
 
 

Trong lúc đợi đến 25 tháng Chín xem tranh Van Gogh

 
tưởng tượng mở mắt lên
thì
cuộc đời mình đã bị cắt khúc
khúc
...
 
và nàng [luôn luôn] đứng trong nhà để xe
cạnh máy giặt/ trần truồng
 
 
[luôn luôn] xoay lưng
đưa mông
chếch ra hướng trời*
...
 
tưởng tượng cầm con lợn lòng mình
chả biết để đâu!
và nhắm
sau/trước
cũng viết thành bài thơ
 
rồi gom hết xương
thịt/gan
ruột vương vãi
bỏ góc đời sống
... cố đặt môi
 
miệng
hai tròng mắt
ngay tầm ngắm mà hở ra chỉ chực ăn tươi
nuốt sống
nàng.
 
vương ngọc minh.
*Photo by: sarah kaufman
Untitled, Small Sunset (2009).
 
 

Và ở MoMa** ngày 16 tháng Chín

 
Xem trophy IV (for john cage)
của robert rauschenberg
 
 
điều khiến chú ý suốt hai mươi phút
không phải toàn thể cấu trúc của nó
thậm chí cho đến cái nhan đề
... mà
chiếc giày!
 
- vâng
nó khiến chú ý bởi
không biết đây là chiếc giày của chàng
của chính tôi / hay của john cage!
 
 
**MoMa: Museum of Modern Art
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018