thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Như thế là bóng tôi bay qua vùng Cựu Kim Sơn | Thế rồi ngày mai, chả hứa/hẹn gì
 
 

Như thế là bóng tôi bay qua vùng Cựu Kim Sơn

 
Viết xong ý này
xuống mặt nước / nghĩ [rõ ràng]
mình đã chết
em [ai] cũng tin thế
 
bởi biển động dữ
khi ấy / và mảng từng mảng ý
vỡ ra
lềnh đầu sóng
 
em [ai] cũng thấy
... như vậy
những tưởng từ rày hết
theo tâm mà làm khổ thân
 
nhưng tôi lầm
em[ai] cũng lầm
nghĩa là thiên hạ đều lầm/ ở đây
- thật
 
tợ chó tháng bảy thả lỏng ngoài trăng
thử hỏi
có cách nào không sủa đặng?
 
 
 

Thế rồi ngày mai, chả hứa/hẹn gì

 
chả hiểu tiền kiếp xưa
tôi thế nào (!)
chứ hiện tiền khá buồn cười
...
hễ buồn ra ngắm
 
gái [không thể khác] cô nào đít dẹp là
lắc đầu liền ngao ngán
than “... cọp chết để da / ba năm
quay đầu về núi / người chết để tiếng!”
... lúc cười cười mà gặp
 
mấy anh ba
ngụ chợ tàu, chửi “... đụ má!
mấy anh cứ ba tàu / cứ ở dơ
cứ bựa
nhé!” rồi thì ngày
tối
 
thở/nói hệt kẻ ăn nhờ
ở đậu
trên thân hai mươi bốn chữ cái
thử nghĩ
... bữa nào chúng được sắp
xếp
thẳng hàng [đâu đấy / chữ ra đời chữ
 
nghĩa có đời nghĩa] lập tức đứng
ngồi/nằm chi cũng ngáp vắn
ngáp dài
... còn
thời / chúng bị đảo
lộn
 
rối tung lên phát hít vô thở ra
hít vô thở ra hết sức đều đặn [rằng tại làm sao?]
... đi
lùng bản ngã mình nơi đời thường
này / gặp
ai cũng hỏi “... để làm gì? trong khi
 
mọi thứ [ngay mắt] chốc chốc thoắt sinh
thoắt diệt!” nhún vai
rụt cổ
chẳng buồn lý sự mặc năm
tháng
đằng đẵng đi/đứng nom
cứ buồn cười!
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018