thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vâng! Đang nói đây là nói về ông Bùi Giáng
 
... ngày còn rạng tôi
không còn chọn lựa nào khác
hơn / bước lên những bậc thềm
đời
 
 
luôn luôn khi đó
vần / điệu
thơ [thể sáu tám] vang vang bên tai
và hễ dỏng tai
 
lại lắng nghe máu me mình cuộn
kêu “sáng ra bao tử mơ mòng
... cà phê bên nọ cháo lòng bên kia” ôi!
có thềm
 
bậc
nào không dẫn xuống đời
vào đời (!) mà trời
đất
 
có ngày rõ ràng xán lạn
có ngày thâm u / vâng!
tôi cam đoan
bao giờ cũng chỉ mỗi mình
 
mình
lúc đấy / lúc ngày tắt.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018