thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trưa nay, lúc đi gần tới North Beach
 
nẩy ý viết cái gì đó (!) liên quan đến thơ
... chẳng hạn
liền lục tìm viết
giấy
thiệt
 
khó còn hơn ông columbus kiếm
được mỹ!
 
hỏi hết người này / người khác
tới khi ngang hàng
quán
người pháp / có kẻ thương cho mượn viết thì ý nẩy
- viết cái gì đó (!) liên quan tới thơ
chẳng hạn
biến mất
 
trong đầu nghĩ độc chuyện mua con gà rô-ti và
rằng
việc thiên hạ đương ăn
mừng
 
ngày ông columbus tìm ra mỹ
 
hôm nay / chặt tôi khúc
khúc
liệng mỗi nơi
sự kiện đấy vẫn tác động
còn với bài thơ này! không quyết được.
 
mười một tháng mười/2010.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018