thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Như vậy đó rồi mùa thu
 
 
 

Như vậy đó rồi mùa thu

 
lúc nghe râm ran khúc “thu” của tchaikovsky qua tiếng vĩ cầm vanessa mae
nơi tai vẫn chưa có ý niệm nào
tự đưa nửa phần đầu
trọn khuôn mặt mình vào toàn bộ bối cảnh phía bên kia tháng mười như trên
... đây không vai u thịt bắp thế
có đứa chìa liền quả lựu đạn gai
có thằng đứng chống tay lên khung cửa
canh
...
bắt đầu tôi đọc thơ và nghĩ ở khoảng giữa hai màu đen trắng sau lưng tức phần chính diện của
tháng mười phải có màu sữa trộn lẫn thì bài thơ đang đọc dứt khoát không cho phép lơ đễnh
một khoảnh khắc nào bởi những chiếc lá vàng sắp rơi
rơi
[sẽ đầy khắp!]
... thực tình tôi muốn nói với bài thơ quả lựu đạn gai mới là chìa khoá mở ra mọi vấn đề
tất phải có bốn mùa
thằng đứng chống tay lên khung cửa không gì cả
phần màu vàng thường thấy nhuộm trên những chiếc lá tạo vẻ thảm đạm cố hữu của mùa thu
rõ ràng thứ sản phẩm rất ư rẻ tiền
khi đưa nửa phần đầu trọn khuôn mặt mình vào toàn bộ bối cảnh bên kia tháng mười chủ yếu
cốt để nói với mọi người [khuất mặt hay hiện hữu ngay đây] rằng “mùa thu đã chết / đã chết
rồi”
chết kể từ tháng tám năm 1945 lận.
 
Hình:
October / collage, 40”x 31”
tany m. jaeger.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018