thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
The beats
 
cả ngày ngồi yên tâm trạng sinh giặc hễ đứng dậy hai chân hỏng đất
lúc lơ lửng trong không một loạt câu hỏi đại khái “... rằng tại làm sao! tại sao... tại sao...
tại sao???”
hiện
choán đầu / cổ
 
thử để chân hỏng đất lơ lửng chừng năm
sáu
giây
buộc ngồi xuống
tức khắc từng câu hỏi “... rằng tại làm sao! tại sao... tại sao... tại sao???”
biến mất
tâm trạng trở lại liền trạng thái bồn chồn / có đỏ mặt
nóng
 
đứng phắt dậy thì một loạt câu hỏi hiện ngay “.. rằng tại làm sao! tại sao.. tại sao.. tại sao???”
không cách nào xoay trở [đụ má! thậm chí loay hoay] để trả lời dẫu chỉ một câu ngắn / đại khái
“... tại máu!”
thực
ở hoàn cảnh chân hỏng đất lơ lửng trong không rất khó chịu mà ngồi xuống mặc dù từng câu
từng câu hỏi “... rằng tại làm sao! tại sao... tại sao... tại sao???”
biến đi
nhưng tâm trạng lại rơi vào cảnh tình bức xúc khó chịu gấp bội
thử hỏi thiên hạ đều cho mưa rồi cũng ngưng riêng tôi không cả quyết
những con cá nuôi trong hồ thì chẳng vui gì mà khung cảnh chung quanh chịu nhìn kỹ chúng
thay đổi liên tục
 
được
sẽ ngồi xuống [muôn năm] cầm lòng cầm chí đổ màu nước mỗi màu nửa lọ trên giấy quậy
quậy
quậy / ra thế này “... đây... tính chính xác thói trăng hoa
 
 
... có lẽ!” tôi reo lên.
 
15 tháng mười / 2010.
 
vương ngọc minh
trăng hoa
màu nước trên giấy, 21”x 16”
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018