thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vừa nhắp câu vừa ngoác mồm thở
 
... dở chứng
chạy / đứng / nằm / ngồi
chi cũng hít vô thở ra đều
đều
thấy còn sống đến tận giờ chuyện gì
chăng nữa (!) xảy
diễn
quanh [trong] đời thảy hết sức ngẫu nhiên việc phát không còn hễ nghe khát
uống
đói ăn
nhất định không theo một thời khắc nào có tính chính quy! để ngủ
nghỉ [luôn đụ/ỉa] và
kể cả điều hết bài thơ này
bài thơ khác cứ nẩy nòi thường xuyên trong lúc đi trên đường
trên rừng
trên biển
trên trời
trên sông / nước [đi đâu (!) có trời biết]
quả cũng do ngẫu hứng
hết
thế nên chuyện được sinh ra
sống nhởn nhơ/ phây phây
sẽ biến mất
gẫm cho cùng tự bản chất mang đậm tính ngẫu hứng (!) còn cái chết thật theo tôi cũng ngẫu
nhiên nốt
mà gian.
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018