thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ở sở an sinh xã hội
 
Chỗ đông người
... mê mê
kệ số phận / những câu hỏi [mang tính sinh tử] vây
bủa
để thần hồn đâm ra đường cái / đường cái thì đông người khổ nỗi nhiều người trong đám đông
thường
họ chả biết mình là ai! lại chẳng quen ai
việc chẳng quen ai có cái lợi trước mắt túm lấy cuộc đời chì chiết
khóc
mà hễ cuộc đời túm ngược liền sinh chuyện ôi thôi! người chết mỗi ngày ấy và đám đông cứ
mỗi khắc mỗi đông đúc
sống/chết gì (!) cuộc đời giờ đeo cứng người hở hở nửa tỉnh nửa mê [càm ràm luôn miệng] đôi
khi có nhìn rồi lờ đi câu chuyện tranh sống [hết sức vô nghĩa] đương xảy
diễn
trước mắt bởi vô cảm đã thành thuộc tính! đã đành tương quan giữa tôi/cuộc đời không
khoảng cách cố định nào nhưng đám đông
– ơ hay!
cũng chả khoảng cách cố định nốt đùng phát giây phút hiện tiền này giữa trùng trùng người
đương thảng thốt sống thảng thốt chết! tôi lột xác
 
hóa rùa
 
 
... đời người nên nhớ có những mặt khác của nó
 
 
đại khái
...
theo đó thực tại có đường thực tại chiêm bao có đường chiêm bao
mới thử nghếch đầu
lắc lắc cổ [quả ấn tượng] đếm: một
hai
ba
bò [yếu tính của rùa sự chậm chạp.]
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018