thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ghi nhận ở phòng triển lãm ảnh
 
...
Trong lúc dr dog đứng
ngáp sái cổ
 
 
tôi nhanh chóng bấm máy. quý vị thấy mụ rosalind creasy chẳng thèm ngó. nhớ có tiên tri “... you’ve been wearing so many different hats that you’re getting them confused. straighten out roles and expectations before you run yourself ragged.”
 
... sau đó chả nhớ gì cả, tôi có chết không kịp ngáp đã đành nhưng số phận cái hình / bài thơ (!) đấy mới là chủ đích / điều muốn nói lên ở đây đành là có ra gì đâu.
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018