thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ngày 25 tháng mười một vừa qua
 
...
giống anh hùng gặp thuyền quyên tôi bảo “... i’m the shark skin man...
- i’m the peach hip girl...”
thế rồi chúng tôi ăn lễ tạ ơn như bao người mỹ
 
 
gồm gà lôi / bắp / khoai tây nghiền / bánh bí rợ uống wild turkey [thứ whiskey rẻ tiền]
...
gần giữa đêm [trời thiệt lạnh] rượu vào lời ra kề tai thị trước mặt mọi người — một ngày kia gặp bất kỳ người việt nào sẽ gọi đồng bào không gọi đồng hương nữa
... nghĩa đồng bào rộng hơn nhiều
tới đây
cả bàn cười rũ ra cho là tôi quá ưu thời mẫn thế đấy.
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018