thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hải ngoại thơ
 
Chiều tà vẫn chưa chịu về bởi đơn giản trên tay thánh nữ (...) chưa có đời tôi rõ ràng anh mất ngủ bao lâu nay, thật! cũng chả có gì quan trọng phần em cứ về giở thơ ra xong cất/vất đi (...) chẳng hề chi
 
vấn đề là anh sẽ đoạn tuyệt thơ tình [tình yêu là gì?] để rồi không ai có thể tưởng tượng nổi vì từ rày anh chỉ làm mỗi thơ mới/mây
trời
 
 
thì cũ một thứ thơ không có thơ ở trong (...) việc đọc em có thử hiểu hay chăng lại phải nói sang vấn đề khác
- em yêu!
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018