thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Có một đàn ông & một đàn bà
 
...
... đứng dưới chùm lá mơn mởn, con đường đất, bụi mờ
 
 
ả không nói bất cứ gì cho tôi nghe
mọi thứ từ lời rối tinh lên, tôi bối rối hỏi lại “... bài thơ mở đầu, thế nào chứ?”
chẳng thèm nói lấy nửa chữ, ả quăng vào tôi cái nhìn đẫm máu me, mà phải nói, suốt một thời gian dài hễ chực nhớ lại ánh nhìn, cảm giác ấm
ướt
vẫn còn dợn trên da (...) rồi, chả để tôi kịp hỏi han chi nữa; ả viết xuống mặt tôi “... hãy giũ, bỏ hết điều kinh ngạc nơi mi
từ giờ...
mãi tới khi mi tàn đời... mọi sự, vật chúng chết đi
- sống lại...”
...
trời ạ! tôi đứng
ngồi
bất kể, há hốc mồm, trong khi một mặt, nào tình ái - sự nghiệp thi ca - hơi thở đời sống, nơi tôi, từ tiếng/lời, hắn cứ rối tinh từng nùi
nùi
còn một mặt, hễ nằm xuống tôi rứt tóc lắp bắp hỏi ả bài thơ này bắt đầu, vào đâu
- hử!
 
7/2/2011
 
(photo: vnm)
 
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018