thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chúng ta ai cũng đợi một điều gì đó
 
...
tỷ dụ giờ lòng nguội lạnh; i’m sick of it
- you think it’s funny? fuck off!
mi, một con kiến lạc đường! nên nhớ thời gian trôi qua chúng ta sẽ già, và cảm xúc không bao giờ ở thì quá khứ đâu; và,
chúng ta có thể làm bất cứ gì, kể cả làm chết đi
sống lại (!) đương nhiên sau rốt thú đọc sách trở thành như cơ may; piss off! xem kìa, biển có lẽ nào là nơi trú ẩn
- thế ư?
 
 
tương lai, “cần phải có nhiều cuộc sống để tạo nên một linh hồn” đức phật nói thế (...) okay up there? so they say (!)
- if you hear, let me know.
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018