thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
buổi sáng của ông quốc
 
tặng tâm nguyên
 
...
qua ngày thứ hai dưới san jose
tôi quên một điều là cá cũng cần phải thở
và bản thân cũng cần phải thảy lỗ
 
ban đêm tôi nằm trên đầu có chúa mà nếu không say
xỉn
chả cách chi ngủ được
 
nguyễn tôn hiệt cho tại cốt tu tôi ngắn đường cu lại dài
rồi thì thằng ông nội cũng an bài cả
... 
cứ thế một mắt nhắm một mắt mở
qua tới ngày thứ ba
 
 
 
Photo: Tâm Nguyên
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018