thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thứ sáu, ngày đầu thu
 
...
tôi túm cổ ba chữ “h. ơ. t.” xách lên
thì thơ vụt ngang
- thực!
nó đến hết sức đường đột
nỗi mừng bất chợt mà dữ đội chặn ngay họng
tưởng có thể ngất được
 
tôi đứng tần ngần một khoảnh khắc
miệng ba chữ “t. h. ơ.” đồng loạt há toác hoác dãi
nhớt
nhỏ thành dòng
hơi thở thoát ra từ mũi chúng phì phò
nóng
cháy sém hết mấy ngón tay
 
trong khi thơ đang nhìn nhìn như dò
như hỏi
bỗng dưng tôi thấy nước da nó trắng nhợt
đôi mắt u uẩn
mong manh
[buồn bã tới độ dậy nơi tôi nhiều mối thương cảm!]
 
tôi chực biết rằng nó tợ lưỡi kiếm sắc
chặt ngọt xớt
không làm nhức nhối
“... lạ đấy!” tôi nói -- nhưng chả lạ hẳn
cùng lúc đấy ba chữ “ơ. h. t.” hộc máu
tức tưởi
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018