thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
To be or not to be | Lúc tôi làm thơ, bên kia đường
 
 

To be or not to be

 
... tặng anh bùi ngọc tô.
 
...
cứ
tu
từ
đầu
hôm
 
trải
nghiệm
sự
đọc
[niệm]
đủ
các
cái
 
cho
đến
sớm
mai
 
kinh
hãi
khi
nhìn
buổi
sáng
đang
lấp
ngoài
cửa
sổ
 
...
nằm
vật
ra
giường
 
khổ
 
mồm
cứ
hồ
rủa “... tiên nhân anh, chữ
với
nghĩa!”
...
 
 

Lúc tôi làm thơ, bên kia đường

 
...
xế trưa
 
 
ở san francisco [cũng như hầu hết các thành phố lớn trên đất mỹ]
hiện tại
đang diễn ra những cuộc tuần hành
xuống đường
chống wallstreet [còn có nghĩa chống nhà nước]
 
chung quanh tôi
... người ta đang nói về một cuộc cách mạng hoa nhài
kiểu ở tunisia
một mùa xuân ả rập
...
phát nghĩ tới khoảng tiền trợ cấp cho người bị chứng tâm thần [sống chỉ về đêm] 
của tôi
vừa bị chính quyền của ông obama xén mất hơn bốn mươi đô- la
một tháng
 
là một kẻ di cư không cởi trần
truồng
như gã thanh niên đứng trước mặt
nhưng tôi vẫn tin tưởng viết xuống “... ở xứ sở nào (!) chứ xứ sở này
- còn lâu
 
ở đấy mà mơ hoa nhài với mùa xuân ả rập!”
...
 
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018