thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
chiều dưới san jose
 
 
 

chiều dưới san jose

 
nghe kể “... cơ khổ
nỗi đường đất một mình tôi... giờ sống
chết
như huyễn
như mộng
chả nói làm gì...”
 
bên ngoài con trăng bắt đầu mọc da non
lũ sao chưa loé đã ngoi ngóp
trong đầu
 
hễ giăng bẫy liền sụp bẫy
 
cùng lúc thì cỏ trên mình
cây trên thân
thở
nói
 
đến núi mộ dạ cụt đường nhà vua định tự tử thì rùa thần hiện lên chỉ cho an dương vương “tâu bệ hạ giặc ngồi ngay sau lưng nhà vua” an dương vương quay lại chém chết mỵ châu rồi phi ngựa phóng xuống biển tự trầm.
...
 
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018