thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
7 chữ [mới]
 
những người danh giá tôi chả quen
chơi tuyền nông dân với phu phen
những đứa nhát gan hơn thỏ đế
hễ nhậu mồi chi cũng không kén
 
bỗng nhớ quay quắt những thằng í
những thằng hở chút đời bắt bí
vẫn ăn nằm thuỷ chung cùng tình
vẫn chăm con rơi, rớt thực kĩ
 
liền réo cà khịa từng đứa một
ôi, đứa vùng sâu/xa nhà dột
đứa thành thị gầm cầu xó chợ
ngồi nghe dưng hoá thằng cốt đột (!)
 
ở đây, quê nhà cách trùng trùng
vạn dặm sầu khá vô hình trung
dỗ bạn dỗ tôi yên đi nhé
rồi sắm hương trầm ra sông cúng
 
thầm gọi vong đời sau đời trước
sống khôn chết thiêng thời làm phước
độ lũ chúng tôi qua kiếp này
về, đốt bó nhang liệng xuống nước
 
(nam mô quán thế âm bồ tát...)
trên đầu, trời cũng vừa rựng sáng
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018