thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ở rừng
 
sang mùng ba tết
trong cảnh quạnh
trống
nơi sân sau nhà người hoạ sĩ già
 
bầu trời chùng thấp
ướt
đến nỗi có cảm tưởng
vói tay là tóm được
mây xám trên đầu
 
như một nỗi chết
đen đặc
tôi mụ mẫm
không biết làm gì
chỉ biết ngồi cứng đờ như gỗ
như tượng
 
hoàn toàn giống các con chữ
đã chết
từ đời thuở nào
trong những bài thơ của tôi
nhưng cuối cùng tôi đứng lên
đi về phía thấp thoáng bóng người
chỗ tiếng quạ kêu và trụ
cứng...
 
 
 
 
-------------------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018