thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
nhớ phạm công thiện
 
nghe đâu, ở. Gió ngọn cây
giọng tu hú đầy chén mây xanh, mời
đêm, mặt mặt sao nói, cười
cơ man, lạ! tròng bời bời chứa chan
đeo về nặng thêm đò ngang
hoa, màu phả. Lòng sông làn khói nương
mai này, rồi, ơi trời sương
ai thồ ngựa băng qua đường, tĩnh tâm
một tay nải kinh, hương trầm
chôn lưng dốc ngồi mơ tầm nã nhau
chân mười phương. Môi khua, chào
chỉ bầy quạ còn trên sào lặng im.
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018