thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
lộ
 
thơ vụt qua
và biến mất
miếng sầu [chưa chi] tan đi
nghe đau như dao cứa
đợi thơ trở lại
lần nữa
thấy dài hệt suốt một kì
nghỉ đông
phải kiếm cớ làm cái gì
(...)
cuối cùng
ngấm ngầm cũng như lộ hẳn
nỗi chờ đợi
chẳng thu được kết quả
đáng kể
đốt liền bức tranh
 
 
lộ ra miếng trắng
thì thơ lộ
vừa đủ cho tôi chưng
cất
miếng sầu mới..
...
 
vương ngọc minh
miếng sầu
chất liệu hỗn hợp trên bố
12x16in (tháng ba, 2012)
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018