thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vấn đề của thơ
 
bốn mùa, hầu như tôi đều nghe theo tiếng nói từ tim
và suy nghĩ thay luôn thằng nhỏ
[he’s the rat] ở đây
tôi muốn nói: điều nghĩ suy thuần về sự trôi chảy
[trôi chảy cả những ý đồ]
 
nói rõ ra thằng nhỏ thì chả suy nghĩ gì sâu sắc
được chăng hay chớ
thú thực cũng tuyền chung chung
nông nổi
 
[but no matter how crazy the world became, we all managed to have fun] trong khi đời sống là một cuộc cá cược với thần chết
thua chỉ có thác
...
tôi nhủ “thôi, khôn hồn biến ngay”
ngày lao xao trên chân
[thi pháp - thơ với chả thơ] kìa
thằng nhỏ nổi hứng
 
a...
in this moment, what should an adult say to a kid? tôi nói
... run
run your [fucking] ass
dude!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018