thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
avant-garde
 
chỉ những câu
chữ [dưới đây] thế mà trăng
hoa
làm tình / làm tội
suốt cả tuần
sách ném cùng khắp
 
ngóng quạ kêu dài cổ và
sáng nay nàng lượn ngang
mỏ đỏ
bóng nhắng nhích qua cửa
tiếng cũng đỏ
 
thì ngồi đợi
chữ chẳng dễ dầu bật ra
đời người quả ngắn (ôi chuyến về
tiên sư nó
không khéo trở nên kẻ chuyên
đánh cắp thời gian!)
 
yeah
người nào khác đã chủ động bỏ cuộc
nhưng trong vụ này
[không có gì ngoài tro tàn] với tôi
đương nhiên là không...
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018