thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái chết của hàm răng sâu
 
tôi quả không hiểu sao mình sống được
một mình lâu đến vậy
cuộc đời
cái chết chả nghĩa lí gì cả
chiếc giường trước và
sau
khi người đàn bà ấy đến
vẫn bừa
hình trong cơn mộng đêm đêm vẫn trừu tượng
tiếng tôi thở nơi sâu
tối
nghe vẫn cũ kĩ
lỗi thời
 
điều duy nhất có thể hiểu
hay nói cách khác: số mệnh đã an bài
tuy nhiên
giấc mộng sáng nay thấy chỉ có hiện thực
tuyền những dấu hỏi
dấu chấm than
là sao? và dường vẫn chưa chịu chấm dứt
 
hiện thời [cả cuộc đời
đã phó thác trong cell phone] hễ nhắm mắt cơn mộng ùa tới
vẫn tuyền những dấu hỏi
dấu chấm than
 
thực mệt [vì đời tôi chưa đến hồi kết] nói cách rốt ráo
chẳng ràng buộc phải rút ra kết luận
hoặc bài học chi hết
tôi không còn biết việc sống một mình
riết
sẽ như thế nào nữa?
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018