thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
left in the dark
 
đường nước hiện trước mắt
trôi đi không nhanh lắm
nơi những gợn sóng ì ọp
chẳng hiểu vì một lí do gì
có thể nhìn thấy giang hà (nói
có vẻ cường điệu) tôi đã ở đấy rồi
 
vâng
chính tôi chứ chả ai khác ngồi
buồn bã vớt củi
từng mảnh củi vụn cháy sém đen
xạm
hệt màu tóc tôi rũ lơ thơ
sát mặt nước
...
sống như kẻ lay từ ngữ
tôi luôn nghĩ tới các quân cờ
chốt thí / bọn vô chính phủ / và
bóng tối
 
vừa khi canh ba kết thúc
tôi bắt đầu dựng đứng hai mươi sáu
chữ cái
thành năm hàng thẳng
vẽ hoa văn trên mồm chúng
hòng giọng nói sẽ vang nhỏ hơn
 
từ bấy cứ thế
giọng nói này chồng giọng nói kia
cốt để không ai nghe thấy
 
cho đến lúc tôi xen vào giữa
cùng với chúng chứng kiến phía giang hà
(nói cho có vẻ cường điệu)
tôi chìm dần xuống bóng tối...
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018