thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
go quiet
 
... after phạm công thiện.
 
câm nín đi, ngày nay, lần thứ lẻ tám
mọi thứ có nghĩa trong mồm
tự dần vơi
những ảo vọng theo đó cũng bớt dấm dẳng
... moves like a bass drum
nuôi cho lớn lại các từ nơi đóc họng
bắt đầu ngay ở chỗ không hiểu
gì cả
 
sự đời
giống như điệu vũ giữa chữ, bóng tối
giữa hơi thơ và xương, với mùa đi
và tơ trời và sự rỗng
và rồi
có thể tóc thôi bạc thêm
 
tôi vẫn để cửa microwave mở
với hi vọng giấc ngủ sẽ sâu
đến kì cùng...
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018