thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
con đường không hoa hồng
 
đầu tiên tôi thấy ở mỗi khoảng cách
nơi mỗi dòng chữ
có một cặp mắt nhấp nháy
(what you wanted
was what i wanted?) kìa
nhìn xem
 
chính các từ ngữ
đã cứu tôi khỏi đau khổ
trước mỗi bài thơ
 
gần bốn thập kỉ đi guốc
trong bụng chữ
(và đánh vật)
phải đành muối mặt thú thực
phong cách thơ tôi
không hề hoàn mĩ như chính tôi
kì vọng
 
tuy nhiên lại khá ấm áp
ấy
vì khi cần
tôi treo cả cờ trong đấy...
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018