thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
mùa đông
 
vừa chạng vạng
bầu trời liền bị khí lạnh trùm
lấp
 
tôi đóng sập cửa sổ
 
vói tay cho đĩa nhạc ca trù
của cụ quách thị hồ vào đầu máy
nghe
như một thứ thuốc trị an thần
(cốt sao ngủ được!)
 
giở laptop
tắt bớt ngọn đèn
thì
lập tức hai mắt díu lại
 
ngả người ra
ối
trong đầu cái ý nghĩ “ai đâu biết được
ngày mai!” cứ quấy
nhiễu
 
thế là tự hỏi “tại sao?
tại làm sao?” và rằng
với câu hỏi
cùng cái ý nghĩ vớ vẩn
mồ hôi phát tươm dưới hai nách
 
tôi đọc to “chiếu kiến ngũ uẩn giai không
độ nhất thiết khổ ách...”
 
vâng
hãy xem đấy câu kết bài thơ
 
liệu tôi có chịu thấu đêm
hay không nữa?
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018