thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
lúc 9 giờ
 
trong khi tiếp cận với sự rỗng
một dúm chữ cũ từ khói
sương
trồi lên
đó tín hiệu không tốt
không xấu (giả định!)
thì
có thể an tâm đứng trước
khung bài thơ
 
tranh thủ múa may tay
chân
một hồi tiếp tục công việc
trộn lẫn các ý nghĩ mình
(không có gì!)
nơi vô thức các chữ mới
tinh ròng
nằm im và quan sát
 
tôi tẩm hư vô vào dúm chữ cũ
đút hai bàn tay hai nách
tạm thời đặt nhan bài thơ “thế
chuyện chi sẽ xảy ra?”
ta nói cái tháng hai này
thậm chí còn chưa trôi qua hết
cơ đấy!
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018