thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
hit me
 
xong một ngày
(cỏ xanh bạt ngàn đường đi)
từ ngữ sau cùng tôi muốn nói
là “cảm ơn”
và không làm phiền tới ai nữa
 
có cách này cách nọ
nên nhớ - tôi vẫn chỉ tên đàn ông
mang một tâm hồn yếu đuối
... and run like hell...
...
 
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018