thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
untitled
 
là một kẻ nghiện chữ
vào thời kì chót
tôi không trách cứ ai cả
 
tự tôi dồn tôi dưới chân chữ
 
ừm
chính tôi đã để cái đầu
vốn rỗng tuếch
chứa chữ
cơ man chữ
 
nhìn kia. bầu trời vẫn cao
rộng
mây vẫn bay
hết tan rồi tụ. nhưng
chao ôi
cảnh tượng dường không còn
bao che tôi được nữa
 
hằng bao đêm. tôi suy nghĩ
gần nát óc
vẫn không sao định vị
mình đứng đâu
ở dòng thời gian đang trôi chảy
ấy!
 
ngày một
có khác biệt nào không
với ngày hai?
 
làm thế nào hòng biết cách
tìm tôi cho ra?
 
rốt cùng.
tôi tự hỏi: những điều trên
là cái quái gì đây?
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018