thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
thơ
 
thực tế. thì sự hiện hữu trên đời
của tôi
đơn thuần
chỉ là sự hiện hữu của hỗn độn
không. của ảo ảnh
 
giờ. mới mấy ngày đầu
tháng mười
đúng thì. ngày nào cũng hệt ngày nào
nóng
thất thường
 
tôi không cố ý làm cho mình có
vẻ gàn. ngầu
nhưng
xem ra khó thành công
 
- nào
 
ai biết điều gì lo xong? làm ơn làm
sáng tỏ
hậu sự. và. hãy nhận xét thôi
tôi. dưới góc độ một tình cờ
 
bị lọt trong bối cảnh
vỡ rạn. không dễ dàng như ăn bánh
 
được dàn dựng qua tay đạo diễn
cực nông nổi
quả. có nhiều thứ thực sự
tôi chẳng hiểu. tỉ như: thứ bảy tại sao lại sau
thứ sáu?
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018