thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ở hiệu giặt
 
“Spot, mộng... trên hoa” [photo: HN-T]
 
 

? hiệu giặt

 
thoắt. giờ đà năm mươi bảy tuổi
rồi
chả biết liệu còn tồn tại được bao lâu
nữa
tôi. hiện không khỏi nghĩ rằng: một con trắng
con Spot. đốm đen
theo như anh hoàng ngọc-tuấn mô tả
thì. nó ưa mộng
 
ôi. vậy mà làm thế nào? nó thộp con chuột
chỉ ăn hoa
to. vì sao?
 
hơn lúc nào hết tôi chỉ muốn nhìn thấy
nó hạnh phúc
 
đó là bởi đang chẳng có mục tiêu nào
khả dĩ - “nhưng. ông có thơ”
người đàn bà làm công việc lau
quét hiệu giặt
nói dịu dàng “ngoài ra. ông làm công việc đãi chữ
cho người khác”
- “thực ra. minh
chỉ đảm đương phần
còn lại.” tôi nói.
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018