thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
ngồi đợi lấy tờ công khai tài chính ở sở an sinh xã hội đọc bỉ vỏ của nguyên hồng
 
chưa bao giờ tiền hiếp đáp mình
cũng vậy
chưa bao giờ mình có cơ giẫm nó dưới chân
 
cứ thế
... từ chuyện cuộc đời (éo le hay không!)
chuyện bỏ hút thuốc lá tới chuyện bà xã (!) hiện nay
sống ra sao? nó tự nhiên kéo tiếp
tiếp
hơn cả giờ đồng hồ
 
số tôi khổ lắm. sáng
chưa bảnh mắt chữ đã cào thiếu điều
rách mặt (khỉ
hễ một con cúi lạy cả bầy liền
cúi lạy)
 
không có cách nào khác vá víu
sống cũng được
 
không ngày nào tôi không mong gái ới
cho một tiếng
 
rồi với điệu lầm lũi
liêu xiêu
của gã trung niên
 
không ai có thể tưởng tượng
nổi
hơn ba mươi năm qua tôi sống ở đây
thế nào đâu
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018