thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
chữ
 
chữ nào khó nói khoan
nói quả tình cứ cho
tôi biểu nó đừng sống
động mà không đòi hỏi
 
gì hết đừng ngắt lời
tôi nhá tôi không đòi
hỏi gì nó cả ơ
cứ cho là tôi biểu
 
nó khóc chẳng hạn và
không đòi hỏi gì hết
được rồi đừng ngắt lời
tôi chuyện gì sẽ xảy
 
ra cứ cho là tôi
biểu nó cười vang chẳng
hạn đừng ngắt lời tôi
ơ chữ có khi khóc
 
sầu thảm khốc mà chữ
tình thì luôn sống động
chữ nào khó nói khoan
nói ơ xong rồi tôi
 
có đời tôi quả tình
chữ có đời chữ và
cứ cho là tôi không
đòi hỏi gì nó hết
 
đừng ngắt lời tôi. nhá!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018