thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
về sự đột biến
 
gần sáng nghĩ: sẽ làm
tình với nàng thì thiếp
ngủ chiêm bao thấy khế
iêm đến chơi thực tại
 
tôi làm đổ xà phòng
giặt khắp sàn phòng anh
iêm ngồi đầu giường tôi
ảnh. ảnh không ai nói
 
với ai một lời nào
(có nói. biết nói gì?)
thực tại một lát sau
tôi khoe anh iêm bài
 
thơ mới ảnh. ảnh để
tai (luôn luôn!) lắng nghe
tôi đọc - thực tại không
biết tôi có ngủ mấy
 
mươi năm rồi cứ tưởng
vừa thức ưa nói về
giấc mơ rằng... đọc tới
đó anh iêm vụt đứng
 
lên đi lại / đi lại
bứt rứt tôi đọc - xét
thực tại nhiều người nhìn
tôi và nói rằng “anh
 
ta hãy còn ngủ xem
kìa không khí đầy dẫy
tiếng ngáy của anh ta...”
đột nhiên ảnh. ảnh dừng
 
hẳn nhìn tôi chăm chăm
(không thực tại ghé tai
sát miệng tôi!) một bóng
ma từ tôi bước ra
 
trước mắt anh iêm thực
tại lặng lẽ tôi vẫn
ngồi quan sát một lúc
sau phát xua anh iêm
 
chạy. ảnh chạy tôi nói
- nọ nay tôi đã dông
dài một chút nhưng thực
tại tôi đã quên hết
 
rồi!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018