thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ngôi ba (chúa sầu bi)
 
... tôi cố đi ra sát mép nước
vì tin tưởng dưới kia mặt biển
đang lấp loáng ánh lên hệt miếng
khảm bạc cái đình làng con đò
 
ngang chiều (tôi mơ thấy như thế)
phải đến một lát sau (vẫn không
chắc đã tới được sát mép nước)
không biết nên nghĩ gì đây? ờ
 
hãy ngồi xuống túm lấy ống quần
và buộc chặt lại thử nghĩ chỉ
tưởng tượng cái đình làng con đò
ngang chiều vậy cũng hết sức khó
 
nhọc vì phải đến một lát sau
thì tôi mới biết hiện có bao
nhiêu là người đang vui sướng bao
nhiêu là người đang sầu khổ tại
 
sao mình cứ cố đi ra sát
mép nước ờ ở dưới kia mặt
biển lấp loáng đang ánh lên hệt
miếng khảm bạc cái đình làng con
 
đò ngang chiều sao? phi lí phi
lí quá (ấy tôi mơ thấy thế)
thấy cứ cố đi ra sát mép
nước (mặt trăng lặn tất mặt trời
 
mọc) nhưng luôn không chắc sẽ tới
được sát mép nước vì phải tin
là đến một lát sau khi thì
ngồi xuống túm ống quần buộc chặt
 
lại rồi phải đến một lát sau
nữa sau nữa mới hiểu ra cách
chắc chắn rằng thời gian trôi khá
nhanh mà đời người ngắn lắm (tôi
 
mơ thấy thế) còn biển ờ xem
ra mày có theo kịp lí luận
của tao chứ!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018