thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
một vốc tình vay. trả
 
Có gì đâu
nà đời là
thế không phải
muốn đi là
 
đi được về
là về được
sự vắng mặt
của tôi một
 
ngày nào đấy
thì thời gian
vẫn trôi nhưng
nhanh hơn có
 
gì chứ hễ
có kẻ đến
thời phải có
người đi đời
 
là thế không
phải muốn bước
tới bước tới
được lui lại
 
là lui lại
được người đời
sống hầu như
nhiều khi chả
 
cứ gì xử
dụng tới não
bộ nằm bên
trái có lẽ
 
ở phía đấy
đầy rẫy tiếng
la chứ có
gì đâu nà
 
đời là thế
não bộ bên
trái não bộ
bên trái cũng
 
chỉ với chừng
đấy thôi sao
dị!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018