thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
giọng trầm
 
giờ đây chuyện phải suy nghĩ với tôi chả khác cực hình hễ đứng dậy lập tức nhìn thẳng và tôi cho chuyện già lão nơi khuôn mặt mình chẳng khác chuyện chó cái và luôn luôn tìm đường thoáng tránh hết sức những đường gai góc mà đi vì dẫu không có chuyện già lão rồi bệnh tật rồi những con chó cái rồi chết đi chăng nữa thời gian vẫn cứ trôi qua và phải nói tôi hết còn nghiêng đầu bên trái bên phải lẽ dĩ nhiên tránh hết sức những đường gai góc cứ nhắm đường thoáng mà đi ai hỏi: sao thế? nên coi chừng bên trái bên phải những con chó cái chứ! tôi đều đáp “tao mệt rồi và chuyện phải suy nghĩ với tao giờ đây chả khác cực hình!”
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018