thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
sự nghiệp luôn né mặt tôi
 
vẫn biết chuyện gì cũng thế
khó khăn bao giờ cũng ở
điểm khởi đầu mà tôi cho
vượt qua được thì chuyện gì
 
cũng khởi đi bắt đầu từ
chỗ khởi điểm đấy và luôn
luôn không có chuyện bắt đầu
trở lui cũng thế một mình
 
bao giờ cũng thoải mái tha
hồ ngả ngớn và tôi cho
bước đầu một mình quả khó
bất khả nhưng tôi cho một
 
khi vượt qua được thời trong
lúc kiếm tìm mình hoặc bất
kể gì sẽ chẳng còn nghe
thấy động nữa và luôn luôn
 
không có chuyện nói trước xem
sau cũng thế hoặc là ghét
bỏ ngay lập tức còn bằng
sẽ thương yêu đời đời kiếp
 
kiếp mà tôi cho hòng ghét
bỏ ngay tức thì thực chẳng
dễ dàng gì nhưng vượt qua
được chuyện giả như buộc phải
 
khắc cốt ghi tâm chỉ còn
là chuyện quốc hận mẹ kiếp
30 tháng tư tới nữa
kia!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018