thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Em nhỏ, làm chi chim biển bắc*
 
Thành tích của tôi xin các người
hãy vui lòng lắng nghe thành tích
của tôi cuối cùng là đã gây
thành tiếng (rất cô liêu) và tôi
 
Đã nói xin các người hãy vui
lòng lắng nghe bởi người ta cuối
cùng rồi cũng nhận ra nhau (mặc
dù rất cô liêu) đấy là thành
 
Tích mà tôi đã nói xin các
người hãy vui lòng lắng nghe mà
các người có biết chạng vạng là
gì không đã? và nếu các người
 
Muốn biết chạng vạng là gì? thì
xin các người hãy vui lòng lắng
nghe người ta nhận ra nhau ở
đây đấy là thành tích mà tôi
 
Đã gây ra thành tiếng (rất cô
liêu) còn về tiếng làm sao biết
cô liêu thì xin các người hãy
vui lòng lắng nghe bởi người ta
 
Cuối cùng cũng nhận ra nhau mặc
dù cực kì cô liêu đấy là
thành tích ở đây xin các người
hãy vui lòng lắng nghe thành tích
 
Của tôi là đã tạo thành tiếng
(cô liêu!) để rồi cuối cùng mà
các người có muốn biết chạng vạng
là gì không đã?
...
 
11 tháng tư, 2014.
 
________________
*thơ tô thùy yên...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018