thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Dò la
 
một cách kiên nhẫn đầy
thuyết phục tôi cố tự
tạo cho mình có được
cảm giác cực hoang vu
 
(chữ hoang vu là chữ
mà em tha thủy dùng
trong một bài thơ tân
hình thức không kém) bằng
 
cách kiên nhẫn một cách
hết sức thuyết phục tuy
nhiên không hẳn chỉ mỗi
tôi thiên hạ ai ai
 
cũng tự tạo cho mình
có được cảm giác dẫu
cho chẳng mấy hoang vu
đi chăng nữa cũng bằng
 
một cách hết sức kiên
nhẫn thiên hạ ai ai
rồi cũng nuốt sự vô
nghĩa làm thú tiêu khiển
 
một cách đầy thuyết phục
tuy nhiên cho dẫu có
hoang vu đi chăng nữa
thiên hạ ai ai rồi
 
cũng nuốt sự vô nghĩa
làm thú tiêu khiển riêng
cá nhân tôi thề một
cách kiên nhẫn tôi xin
 
cố hết sức tự tạo
cho mình có được cảm
giác cực hoang vu (chữ
hoang vu là chữ mà
 
em tha thủy dùng trong
một bài thơ tân hình
thức không kém) tuy nhiên
không chỉ mỗi tôi thiên
 
hạ ai ai rồi cũng
sẽ nằm xuống hết!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018