thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
hồi ức (nhân cái chết của gabriel garcía márquez)
 
khi ở trong phòng dù
chỉ một mình chẳng nói
với ai một lời tôi
vẫn không hề cảm thấy
 
cô đơn việc tôi giặt
thảm thường xuyên với chả
một mục đích chính đáng
nào dưới góc độ của
 
chiếc iphone 5-x
tôi nhìn tôi rỏ mồ
hôi ròng ròng trong khi
márquez nói chỉ có
 
trăm năm cô đơn thôi
nhé nhưng dưới góc độ
của chiếc iphone 5-
x tôi thấy mình có
 
già đi với việc thường
xuyên giặt thảm chả mục
đích chính đáng nào lắm
lúc còn lại thấy mình
 
bị tấn nằm chen chúc
lẫn với nhiều thế hệ
khác nhau của chiếc i-
phone trên chính mặt màn
 
hình của chiếc iphone-
5-x (hệt cá mòi)
nhưng ối! đấy là khi
tôi ở trong phòng một
 
mình chẳng nói với ai
một lời và đang nhìn
tôi rỏ mồ hôi ròng
ròng già đi trong khi
 
márquez nói chỉ có
trăm năm cô đơn thôi
nhé!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018