thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bài viết lại
 
... gửi tha thủy
 
bao năm trường trôi qua
về phía biển con đường
vẫn vậy vẫn tôi hằng
ngày đi đi lại lại
 
nhặt nhạnh bất kể thực
giả những sắc màu hòng
biến hoá chí cốt sắp
đặt đắp lên đời sống
 
mình phải mãi cho đến
buổi chiều này này ngoài
biển vẫn vậy mây nước
vẫn xanh trong từng con
 
hải âu vẫn bay là
là trên sóng biển thì
tình cờ tôi chứng kiến
con chuột vùng thoát khỏi
 
bẫy bởi đơn giản miếng
mồi là khúc phó-mát
giả lập tức nó khiến
hoàng hồn tôi thấy ra
 
cuộc đời đơn giản quả
thay đổi biến hóa khôn
lường và con chuột còn
biết đâu thực giả thì
 
cái công việc đi đi
lại lại về hướng biển
trên con đường thử nghĩ
bao năm trường vẫn vậy
 
vẫn mây nước trong xanh
vẫn từng con hải âu
bay là là trên đầu
ngọn sóng còn tôi ôi
 
chao vẫn nhặt nhạnh bất
kể thực giả những sắc
màu hòng biến hoá chí
cốt sắp đặt đắp lên
 
đời sống mình bố khỉ
hoá cái công việc như
thế cực hết sức nhảm
nhí nó đã bỏ phí
 
cơ man công sức tôi
sắp đặt!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018