thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
hiện ngoài biển
 
tôi đi ra khép cánh cửa
lui lại
ngồi nơi mép giường
trong khi cố nhớ xem còn lỗ hổng nào trong đầu
chưa trám
trợn mắt lên quan sát dòng dòng nước
đen ngòm đang tuôn
chảy
dài trên mặt phía sau ót
 
cứ có cảm giác đang ngó vào vực sâu thẳm
 
đặt đầu xuống bước tới cửa chính
tôi thò đầu nhìn ngang
dọc
rác rưởi ngập dưới chân
(không có gió biển không động!)
 
đảo mắt dáo dác trong khi nước
trong đầu
tiếp tục tuôn chảy dòng dòng đen ngòm
trên mặt phía sau ót
tôi thấy mình yêu đàn bà sớm lắm
khoảng 11 - 12 tuổi
 
đột nhiên ranh giới hòng phân biệt giữa tôi &
chiếc bóng
nhoà đi
không chắc hiện mình có thật hay không nữa
và điều đó khiến tôi hết sức bồn chồn
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018