thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
At golden gate park
 
thị nói nguyên văn “we’
ll be glad when you’
re dead” - hì hì tôi
cười trong cuộc chơi tử
 
sinh này tôi luôn nghĩ
vào phút cuối bao giờ
mình cũng phải hào phóng
vì đơn giản đấy chỉ
 
một trong muôn trùng tính
cách tay chơi từ ta
thôi nhưng từ lúc nhận
ra hễ mỗi bận thị
 
lướt ngang trên thân tôi
cứ có cảm giác đấy
chẳng khác cơn giông lạnh
giá thổi thốc chứ đấy
 
ngàn lần không phải thị
tôi đã bật khóc tiếc
là sau đó không hề
do nghe thị nói nguyên
 
văn “we’ll be glad when
you’re dead” bằng chứng
tôi còn cười “hì hì”
mà trong cuộc chơi sinh
 
tử này tôi vẫn luôn
cho đến phút cuối bao
giờ mình cũng phải tỏ
hào phóng bởi đơn giản
 
đó chỉ một trong muôn
trùng tính cách tay chơi
của ta thôi!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018