thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
yo! màu
 
...
thế nào rồi lại thức giấc
sớm hơn dự định
khi đấy vào khoảng 2 giờ mười một phút
 
tất nhiên chả chút ý tưởng mới
hòng đưa ra cà kê cùng đêm
hừm - kỷ niệm
đụ má chả khác lũ súc vật hôi hám
làm gì được chứ!
 
đứng dậy quét sơn trắng lên
ở ngoài đường vào khoảng 2 giờ mười một phút ngoài dự đoán
nghĩa là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy
diễn
 
thú thực đứng quét sơn trắng lên
cũng chỉ cốt muốn thấy trên mặt lớp sơn trắng vừa quét lên
thời gian vào khoảng 2 giờ mười một phút ăn dầm nằm dề như thế nào
hoàng hôn hay bình minh thì buổi nào có giá trị tuyệt đối với màu trắng trong đầu?
 
nhưng than ôi - vào khoảng 2 giờ mười một phút
thời gian ăn dầm nằm dề
thực lê thê
 
tất nhiên hoàng hôn hay bình minh không hề hé lộ
đồng thời chả chút ý tưởng mới hòng đưa ra cà kê cùng đêm
hừm - kỉ niệm
đụ má không khác lũ súc vật hôi hám
làm gì được chứ!
 
vậy mà thế nào rồi cứ đứng tự hỏi “thời-buổi nào
hoàng hôn hay bình minh thì có giá trị tuyệt đối với màu trắng trong đầu? và màu sơn trắng vừa quét lên thời gian vào khoảng 2 giờ mười một phút có phải chẳng qua nhằm tô
bồi
đậm thêm cái tôi hiện hữu?”
 
khi đấy
quả đã thức giấc sớm hơn dự định!
...
 
26/5/2014.
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018