thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
sau bùi giáng
 
tôi biết ông đếch tin tôi
hiện hữu nhưng khi tôi lộn
ngược đầu câm lặng đi đi
như gã một đời chuyên tìm
 
từ thì chắc ông tin ông
thử tưởng tượng xem lộn ngược
đầu câm lặng đi tôi đi
dọc con sông thu bồn lòng
 
vững tin là còn rất nhiều
câu chữ mà ông đánh rớt
a tôi biết ông cũng cóc
cần hỏi nhưng ông thử tưởng
 
tượng xem đi như gã một
đời chuyên tìm từ làm như
vậy để làm gì chứ! nhưng
ông ơi khi mực nước sông
 
thu bồn rút trên mặt bùn
ở đáy sông sẽ lộ những
bài thơ mà tôi tin của
cả đời ông đã ném xuống
 
thú thực đấy tôi biết ông
đếch tin tôi hiện hữu mà
có tin đi chăng nữa thì
bằng cách lộn ngược đầu câm
 
lặng đi tôi sẽ nhặt lên
từng bài từng bài còn đề
ngày tháng năm sinh năm mất
của ông tôi biết ông đếch
 
tin là khi nhìn kĩ thì
đấy lại năm sinh năm mất
của chính tôi. ông ạ!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018