thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
sáng thứ bảy
 
tôi dậy từ sớm chạy
bộ hơn một tiếng chính
xác là một tiếng bốn
mươi lăm phút ra tận
 
dưới chân cầu golden
gate ngay hướng bắc chỉ
để hớp một ngụm sương
trời quả tình khi mong
 
muốn như thế tôi đã
không thể thực hiện được
vì vậy tôi chẳng suy
nghĩ gì khác hơn là
 
chạy hơn một tiếng trở
ngược lại chính xác một
tiếng bốn mươi lăm phút
vào tận chái hiên chùa
 
từ quang nơi thầy trụ
trì mỗi sáng ra đi
một bài quyền thiếu lâm
một bài tai-chi sau
 
đó thầy ngồi im đúng
tuần trà, chỉ để kịp
uống cùng thầy trụ trì
chung trà đậm!
...
 
 
 
-------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018